آمار بـانـــــــوی آواز ایــــــــــران - حرفبـانـــــــوی آواز ایــــــــــران

اگه سبزم اگه جنگل اگه ماهی اگه دریا

اگه اسمم همه جا هست روی لبها تو کتابا

اگه رودم رود گنگم مث مریم اگه پاک

اگه نوری به صلیبم اگه گنجی زیر خاک

واسه تو قد یه برگم پیش تو راضی به مرگم

اگه پاکم مث معبد اگه عاشق مث هندو

مث بندر واسه قایق واسه قایق مث پارو

اگه عکس چل ستونم اگه شهری بی حصار

واسه آرش تیر آخر واسه جاده یه سوار

واسه تو قد یه برگم پیش تو راضی به مرگم

اگه قیمتی ترین سنگ زمینم

توی تابستون دستای تو برفم

اگه حرفای قشنگ هر کتابم

برای اسم تو چندتا دونه حرفم

اگه سیلم پیش تو قد یه قطره

اگه کوهم پیش تو قد یه سوزن

اگه تن پوش بلند هر درختم

پیش تو اندازه ی دگمه ی پیرهن

واسه تو قد یه برگم پیش تو راضی به مرگم

اگه تلخی مث نفرین اگه تندی مث رگبار

اگه زخمی زخم کهنه بغض یک در رو به دیوار

اگه جام شوکرانی تو عزیزی مث آب

اگه ترسی اگه وحشت مث مردن توی خواب

واسه تو قد یه برگم پیش تو راضی به مرگم

 


برچسبها: حرف , اگه سبزم اگه جنگل
نوشته شده در پنجشنبه ۱۸ دی۱۳۹۳ساعت 14:30 توسط s|      قالب ساز آنلاین